01.03.2017 פרופ' ראסם ח'אמיסי | "פיתוח המרחב הציבורי בערים ערביות בישראל"

פרופ' ראסם ח'אמיסי כיהן כחבר צוות היגוי לתכניות רבות מהן תכנית מחוזית למטרופולין באר שבע תמ"מ 4/14, תכנית מחוזית ירושלים תמ"מ 1, תכנית מטרופולין חיפה תמ"מ 6, תמ"א 35 ועוד. בנוסף, השתתף במחקרים ופרוייקטים תכנוניים רבים בגדה המערבית. חוקר, מתכנן ואיש צוות בכיר בארגון IPCC, ירושלים. כיום מתכנן ויועץ לכ-50 תכניות מתאר/אב שונות לרשויות מקומיות ערביות הן ביוזמת הרשויות המקומיות, והן ביוזמת הממשלה.

 >> להזמנה להרצאה מס 5: פרופ' ראסם ח'אמיסי: פיתוח המרחב הציבורי בערים ערביות בישראל

 >> למצגת ההרצאה מס' 5: פרופ' ראסם ח'אמיסי: פיתוח המרחב הציבורי בערים ערביות בישראל

>>  לנייר התגובה של אדר' מליחה זגייר להרצאתו של פרופ' ח'אמיסי

>>  לנייר התגובה של רם בלאסן להרצאתו של פרופ' ח'אמיסי