08.05.17 | מפגש שלישי: רמת אשכול, לוד

ביום שני ה-08.05 קיימנו מפגש למידה מרגש ומעורר אופטימיות בלוד, אשר הבהיר את נחיצותו של פיתוח קהילתי בתהליכי תכנון. עיקר המפגש התמקד בשכונת רמת אשכול, המתמודדת עם אתגרים כלכליים, חברתיים ופיזיים לא פשוטים. במהלך המפגש, למדנו על התכנית המאתגרת להתחדשות רמת אשכול, אשר ייחודה הוא במודל המימון שלה, ובמטרתה יוצאת הדופן - לא עוד ציפוף והוספת יח"ד, אלא שיפור חייהם של התושבים הקיימים. שמענו על המודל המעניין של מעורבות התושבים בעיר - "פורום מנכ"ל רמת אשכול", שבו בעלי תפקידים בכירים ממגוון מחלקות בעיר, בהנחיית החברה למתנ”סים, מגבשים תכנית פעולה לעבודה עם תושבים על תכנית מתאר, התערבות מרחבית נקודתית מיידית, ושיפור תקשורת עם התושבים. לבסוף נחשפנו ל- Community Benefits Agreement מנגנון אמריקאי המאפשר מעורבות ציבורית בקביעת "מטלות יזם". 

>> להזמנה למפגש: רמת אשכול, לוד

>> לסיכום המפגש: רמת אשכול, לוד

>> למצגת של אלן מלאך: Community Benefits Agreement and Policies

>> למצגת של אדריכלית מיכל מאיר על העיר לוד