יובל דרייר שילה - מלגאי של הקליניקה

יובל דרייר שילה הצטרף לקליניקה האורבנית ב-2017 לפרויקט Urban95 - ערים גדולות לילדים קטנים, וכן כמנהל הפרסומים בקליניקה. יובל הוא בעל תואר ראשון בגיאורגפיה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, ומשלים בימים אלה תואר שני בגיאורפיה ותכנון עירוני ואזורי. יובל מביא איתו ניסיון של פעילות מגוונת בארגוני שינוי חברתי. במקביל לפעילותו בקליניקה הוא מנהל את תחום השוויון בנגב בעמותת סיכוי, עמותה משותפת יהודית-ערבית לקידום שוויון ושותפות. יובל מתגורר בשכונת בקעה בירושלים ביחד עם בת זוגו ובתו. ליצירת קשר עם יובל yuval.driershilo@mail.huji.ac.il