URBAN 95 רשת ידע - תכנון עירוני וילדים

ילדים

לו יכולנו לראות את הערים
שלנו מגובה 95 ס"מ,
הגובה הממוצע של ילד
בן שלוש, מה היינו משנים
משנים בתכנון שלהן?

לסיכום המפגש השלישי של רשת ערים לומדות לסיכום המפגש השני של רשת ערים לומדות לסיכום המפגש הראשון של רשת ערים לומדות למסמך הרקע - תכנון עירוני וילדים בגיל הרך

רשת הידע של תכנית Urban95 ישראל שמה לה למטרה לאסוף, לפתח
ולהפיץ גוף ידע מעשי של תכנון עבור ילדים צעירים, אשר יהיה מותאם
למציאות הישראלית וישמש מתכננים וקובעי מדיניות, זאת כדי להטמיע
את הצרכים והשיקולים הרלבנטיים לילדים צעירים בתהליכי התכנון עמם.

ארבעת ערוצי הפעולה להגשמת מטרה זו הינם:

עיר לעיר – רשת ערים לומדות: הקמת פורום של נציגים נבחרים מרשויות מקומיות שונות, נציגי משרדי הממשלה הרלבנטיים ומומחים – אנשי תכנון ומומחים לגיל הרך – אשר יהווה פלטפורמה ייחודית ליצירת ממשקים בין-מקצועיים והעצמתם, לחילופי ידע בין המשתתפים, לאיגום ידע וליצירת שפה משותפת שתוביל לפרקטיקת תכנון מותאמת לילדים.

ניירות מדיניות ותמיכה טכנית בערים ובקובעי מדיניות: כתיבה והפצה של ניירות מדיניות שיעסקו בעירוניות וילדות מוקדמת. כתיבתם תסתייע ב"שולחן עגול" של מומחים וקובעי מדיניות.

הכשרת המתכננים לעתיד: הטמעת קורס אודות תכנון עירוני וילדים בארבע אוניברסיטאות מובילות בארץ, במטרה להכשיר את המתכננים האורבניים לעתיד. בנוסף, הסטודנטים המשתתפים יסייעו לאסוף מידע על שכונות ידידותיות לילדים בישראל.

פורטל ידע: הקמת פורטל אשר יכיל אינפורמציה אודות מדיניות ופרקטיקה מישראל ומהעולם בנושא עירוניות וילדים, וינגיש אותו לאנשי מקצוע, מקבלי החלטות ופעילים חברתיים.

מטרת התכנית היא לקדם בניית בסיס מידע כוללני, רחב ומבוסס נתונים בישראל, אשר יוכל להיות ישים גם גלובלית, במיוחד במדינות מתפתחות עם הכנסה ממוצעת ושיעור גבוה של ילדים.

תוצרי הפעילות יופצו בקרב מומחים, מקבלי החלטות ואנשי מקצוע היכולים ליישם את עקרונות Urban95 בקנה מידה רחב.

הנושאים העיקריים בהם נתמקד:

◀︎ הגדלת ומינוף היתרונות, כמו גם ניהול האתגרים של סביבת מגורים צפופה ובבנייה לגובה עבור ילדים.

◀︎ שיקולי פריסת תשתיות לשירותי ציבור לרבות מעונות וגני ילדים.

◀︎ עיצוב המרחב הציבורי כך שיהווה מרחב חיים של ילדים ויאפשר התנהלות נוחה למטפלים בהם.

◀︎ הכללת שיקולים הנוגעים לגיל הרך כעניין שבשגרה בתכנון העירוני של רחובות ושטחים ציבוריים.

◀︎ התאמת עקרונות התכנון והמדיניות למגזרים שונים ונפרדים בישראל.

מי אנחנו?

את תכנית רשתות הידע Urban95 מובילה הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בתמיכת ובשיתוף קרן ברנרד ון ליר, כחלק מאסטרטגיית Urban95 העולמית המבקשת לקדם תכנון, עיצוב וניהול של ערים תוססות ובריאות הנותנות מענה לצורכיהם של ילדים צעירים ומשפחותיהם.