קורס ערים ידידותיות לגיל הרך

בשנה האחרונה, הציעה הקליניקה האורבאנית לראשונה קורסים העוסק בתכנון עבור הגיל הרך; בסמסטר א' של השנה האקדמית תשע"ז, הקורס הונחה ע"י ד"ר יואב לרמן במסגרת לימודי תואר שני לתכנון ערים במכון ללימודים עירוניים ואזוריים במחלקה לגיאוגרפיה, ובסמסטר ב' ע"י פרופ' ארזה צ'רצ'מן, בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב.  

קורס זה הוא חלק מפרויקט Urban95cm, פרויקט בינלאומי של קרן ברנרד ון ליר לפיתוח ידע על הממשק בין תכנון עירוני וילדים, בדגש על ילדים בגיל הרך. הקליניקה האורבנית נבחרה כעוגן הישראלי של הפרויקט, ויחד עם שותפים בתוך האוניברסיטה העברית ומחוצה לה, מובילה מחקר והכשרה בתחום, הכוללים ניירות מדיניות, רשת לימוד, עמיתים לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות, קורסים לסטודנטים לתכנון במספר אוניברסטאות בארץ, ופורטל מקוון למחקר ופרקטיקה בין לאומית.

 

סמסטר ב' | בהנחיית פרופסור ארזה צ'רצ'מן

 

את סמסטר אביב 2017 הנחתה פרופסור ארזה צ'רצ'מן, חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון עשרות שנים ועתה פרופ' אמירטה; ארזה עסקה שנים רבות במחקר הנוגע מגורים ושטחים פתוחים עבור קבוצות שונות -  ילדים, קשישים, נשים, חרדים. סמסטר זה התמקד בעיקר ביחסי הגומלין בין ההיבטים ההתפתחותיים וההתנהגותיים של ילדים בגיל הרך לבין סביבתם הפיסית-חברתית, ובבבדיקת ההשלכות של יחסי גומלין אלה על תכנון ארכיטקטוני ועירוני. הבחירה של גיל הילדים (0-3) נובעת מהיותה של תקופה זו שלב משמעותי בהתפתחות הילדים ובו בזמן, שלב שההתייחסות אליו במחקר וביישום תכנוני היא מועטה.

במהלך הסמסטר עבדו הסטודנטים במספר שכונות שונות, לאיסוף נתונים ובחינת אינדיקטורים שונים הקשורים בהתפתחות הילד, סביב שלושה נושאי תוכן: גני משחקים, סביבת המעון, וסביבת בניין המגורים. בשיעורים האחרונים, התאחדו הסטודנטים לשלוש קבוצות העוסקות בנושאי התוכן הללו, איחדו את הנתונים שאספו ואת המסקנות אליהן הגיעו בעקבות העבודה בשכונות השונות, וניסו לקבל תמונה רחבה יותר על יחסי הגומלין בין הסביבות השונות האלו להיבטים ההתפתחותיים וההתנהגותיים של ילדים בגיל הרך.

ב-05.07, השיעור האחרון בסמסטר, נערך אירוע חגיגי בו הציגו הסטודנטים את הממצאים אליהם הגיעו.

 1 | סביבת המעונות/ גני הילדים

>> למצגת סביבת המעונות/גני הילדים

 2 | סביבת בנייני המגורים

>> למצגת סביבת בנייני המגורים

 3 | גני משחקים/ שטחים פתוחים

>> למצגת גני המשחקים/ שטחים פתוחים

 סמסטר א' | בהנחיית ד"ר יואב לרמן

את סמסטר סתיו 2017 הנחה דוקטור יואב לרמן. סמסטר זה נועד לתת למשתתפים, ברובם סטודנטים לתואר שני בתכנון עירוני, כלים להערכה של רמת הידידותיות לילדים של מרחב עירוני, וכן להעריך מדיניות והתערבויות במרחב לשם שיפורו. הקורס כלל הרצאות שמתארות את הרקע התיאורטי וההיסטורי של התחום, מאמרים לקריאה ומצגות של הסטודנטים שיאפשרו להם לשלב ולפתח את הנושאים המרכזיים. במהלך הקורס, הסטודנטים נחשפו לפערים בתכנון ובמדיניות ציבורית ולצרכים של הגיל הרך באמצעות עבודת שדה וסקרים גיאוגרפיים, תוך התמקדות בשכונה אחת בירושלים.

ב-18.01, השיעור האחרון בסמסטר, נערך אירוע חגיגי בו הציגו הסטודנטים פוסטרים, בהם הופיעו הממצאים אליהם הגיעו במהלך העבודה בשכונות הירושלמיות.

 1 | שכונת שמואל הנביא

 בשכונת שמואל הנביא נצפו מאפיינים רבים של עיר הידידותית לילדים בגיל הרך; נמצא כי מרחבי המשחק בשכונה מקנים להורי הילדים תחושת ביטחון, הן על שום הפרדתם הפיזית מהכביש על ידי גדר, והם משום קרבתם הרבה לדירות המוגדרים, כך שמתאפשר קשר עין עם הילד. כמו כן, מרבית מרחבי המשחק מוסדרים, והדרך אליהם מונגשת גם לעגלות ילדים. עם זאת, קיימים שני חסרונות עיקריים עליהם מצביעה הקבוצה: עומס רב במרחבי המשחק הבודדים בשכונה, זאת עקב ריבוי הילדים בה, וכן, ההליכתיות מוגבלת עקב היעדר הפרדה בין שבילי הליכה לכביש או לחניה, והיעדר אמצעים למיתון והאטת התנועה.

 

>> לפוסטר מקרה בוחן שמואל הנביא

2 | שכונת בית חנינא

בחינת הממצאים בדבר התאמת שכונת בית חנינא לגיל הרך מדגישה את הפער העצום בין השכונות המערביות למזרחיות של העיר. בית חנינא נחשבת אחת השכונות האמידות במזרח ירושלים, והליקויים ההופכים אותה ללא ידידותית בעליל עבור ילדים בגיל הרך, קיימים בצורה חריפה הרבה יותר בשכונות מזרח ירושלים העניות יותר. כך למשל נמצא כי היעדר המדרכות בשכונה, אחד מסימני היכר של מזרח ירושלים, הופך את שהותם של הילדים במרחב הציבורי למסוכנת ביותר. 

בית חנינא

 

>> לפוסטר מקרה בוחן בית חנינא

3 | שיכוני תלפיות

שכונת שיכוני תלפיות מאופיינת בנגישות נמוכה להולכי רגל בעלי מוגבלויות או עבור ילדים בגיך הרך. למרות שבילי ההליכה הרבים בה, המיועדים להולכי רגל בלבד, השבילים מרובים מדרגות ואלו אינן מונגשות למעבר כיסאות גלגלים או עגלות. כמו כן, בעוד שבתוך השכונה קיימת האפשרות לנוע בשכונה ללא חציית כבישים, השכונה תחומה במספר כבישים ראשיים וסואנים, כך שהכניסה והיציאה מהשכונה הופכת מסוכנת מאוד לילדים קטנים. גם בנושא השירותים במרחב קיים פער בין המצויע לרצוי: מרבית השירותים לגיל הרך (כגון מעונות לילדים, חוגים, מרכזי פעילות וכו') נמצאים מחוץ לשכונה, מרבית גני המשחקים בשכונה אינם מקורים, ושטחי המשחק מוזנחים ולא מפותחים דים.

>> לפוסטר מקרה בוחן שיכוני תלפיות

4 | קטמונים ח+ט

בדומה לממצאי הבדיקה בשיכוני תלפיות, גם בקטמונים ח'+ט' נצפה מחסור במוסדות המיועדים לגיל הרך, וכן נמצאה בעיית נגישות לנכים ולעגלות ילדים בעקבות ריבוי מדרגות, בעיה המוחרפת בעקבות חסימת מדרכות על ידי כלי רכב חונים. למרות קיומם של שטחים ציבוריים נרחבים בשכונה אשר יכולים לשמש למשחק עבור ילדים, התושבים ממעטים להשתמש בהם בשל הפעילות הלא-חוקית המתרחשת שם. 

>> לפוסטר מקרה קטמונים ח+ט

>> למידע נוסף על פרויקט urban95cm