כנס - לקראת מדיניות לאומית לעירוניות בישראל 21.12.2016

כנס - לקראת מדיניות לאומית לעירוניות בישראל 21.12.2016

באוקטובר 2016 ,משלחת ישראלית של ארבעים וחמישה נציגים בראשות שר השיכון ומנכ"ל משרד השיכון, יצאה לכנס Habitat III ,הכנס הבינלאומי של האו"ם על עירוניות בקיטו, ובמהלכו אישרו מדינות העולם את ה-New Urban Agenda.הקליניקה האורבנית שימשה כיועצת אקדמית למשלחת, וסייעה בארגון האירוע המרכזי של המשלחת Initiating National Urban Policy בהשתתפות מנכ"ל משרד השיכון הישראלי, שרת השיכון מפרגוואי, ראש ה- Center for Livable Cities מסינגפור, ונציגי ה-OECD ו-Cities Alliance. פעילות זו מצטרפת לעבודה על 'המטה הלאומי לעירוניות' בהובלת משרד השיכון, אף הוא בליווי אקדמי של הקליניקה האורבנית, יחד עם המעבדה לחדשנות ולקיימות בעיר בבי"ס פורטר שבאוניברסיטת תל אביב.

בחזרתם ארצה, משתתפים בכירים מהמשלחת הציגו את הצעדים הבאים לגיבוש מדיניות לאומית לעירוניות בישראל בכנס אשר נערך ב-21.12 באוניברסיטה העברית. המשתתפים הציגו את "מפת הדרכים" להתקדמות בישראל במישור הממשלתי והכנסת, ובמישור המחוזי והעירוני. הערב נפתח עם הצגה בעברית של The Atlas of Urban Expansion - עבודה בנלאומית מרשימה הממפה את התפחות המרחב העירוני בעולם לאורך שנים, ומסקנותיה מדגישות את דחיפות יישום ה-New Urban Agenda.

>> היכנסו לקישור לצפייה בהזמנה לאירוע.

>> היכנסו לקישור לצפייה במצגת של פרופסור שלמה אנג'ל מהאירוע - "התפשטות עירונית בעולם: מה לעשות?".