התחדשות עירונית

שיתוף פעולה בין הקליניקה האורבנית לבין המנהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה, עיריית ירושלים ומשרד הרווחה, הוליד את השקתו של קורס חדשני וראשון מסוגו בארץ להכשרת יועצים חברתיים בהתחדשות עירונית. הקורס נפתח בנובמבר 2016 ומנה שמונה מפגשים, ובמהלכו כעשרים משתתפים בעלי רקע קודם בעבודה חברתית וקהילתית, נחשפו למושגי יסוד בתכנון והתחדשות עירונית, רכשו כלים לבניית הסכמות בהתארגנות תושבים, והתעמקו בהגדרת תפקיד היועץ החברתי. ליועץ החברתי תפקיד מפתח בהטמעת...
עמוד הכריכה של הפרסום "היבטים חברתיים בפינוי בינוי", הקליניקה האורבנית
ההתחדשות העירונית, ותכניות התחדשות לשכונות ולדיור בפרט, היא מרכיב קריטי ביצירת מדיניות תכנון הוגנת יותר וערים טובות יותר בישראל. בשנים האחרונות הנושא של התחדשות עירונית תופס תאוצה ומקבל משאבים ותשומת לב שלא זכה בהם בעבר. הצעת החוק החדשה להקמת רשות ממשלתית להתחדשות העירונית יכולה להיות צעד חשוב בכיוון זה ולתרום לחיוניות הכלכלית, הלכידות החברתית והקיימות הסביבתית של ערים בישראל. בימים אלה, קואליציה של ארגונים חברתיים פועלת בשיתוף עם השדולה...
קבוצת עמיתי התחדשות עירונית פעלה בשנת 2014 על מנת להפגיש את האחראים על ההתחדשות העירונית מעיריות מובילות בישראל כדי לדון בהיבטים החברתיים של הפרויקטים הללו, וללמוד יחדיו להתמודד עימם טוב יותר. הקליניקה אפשרה ליבון מקצועי של ההיבטים החברתיים הללו, כולל הצגת פרספקטיבה בינלאומית מפרויקטים דומים מחו"ל. זאת מתוך תקווה כי קבוצת העמיתים תוביל לשיתוף פעולה נרחב יותר בין העיריות בנוגע להתחדשות עירונית, ותביא לכדי הכללה של היבטים חברתיים בתכניות להתחדשות...
אמנות, מלאכה ומדע: הקודקודים של משולש התכנון  התכנון הקלאסי מבוסס על מודל אליטיסטי, לפיו תכנון הוא מקצוע רציונלי המופקד בידיהם של מומחים. מאז שנות השישים עלתה מגמה נגדית, הדוגלת בשיתוף הציבור בהליכי התכנון ובגיבוש מדיניות, אך בשנים האחרונות מתגברת הביקורת גם על גישה זו ומצביעה על היעדר ייצוג של קהלים רבים בתהליכי השיתוף לעומת הבמה שניתנת לקולותיהם של תושבים "חזקים". ביקורת נוספת המתמקדת בתוצאותיהם של תהליכי שיתוף מצביעה על חוסר מוכנות מצד נבחרי...
קורס לעובדות קהילתיות במשרד הרווחה
הכשרה מקצועית ייחודית מסוגה, שפותחה לנוכח המעורבות הגוברת של משרד הרווחה בתהליכי תכנון, ומתוך הצורך הגובר של עובדי הרווחה להביע עמדה בתהליכי תכנון מרחבי. הקליניקה האורבנית סיפקה לקורס ייעוץ אקדמי מקיף וסיוע בהכנת הפרוייקטים המעשיים. 25 עובדים ועובדות קהילתיים מרשויות ברחבי הארץ השתתפו ב-14 מפגשי הקורס. מדובר באנשי מקצוע שקהילותיהם נתונות בתהליכי שינוי מרחבי. התמודדות עם הסוגיות המרחביות מצריכה מיומנות והיכרות עם תהליך התכנון הסטטוטורי, עם תהליכי...