קהילה לומדת: דיונים על אורבניזם חברתי

Credit: Alban Lecuyer
ביום רביעי חמים של חודש יולי נערכה האסיפה השנתית הכללית של עמותת "מרחב", העשירית במספר, תחת הכותרת "ישן מול חדש – דילמות בפיתוח ותכנון עירוני". נשות ואנשי מקצוע, סטודנטים אופטימיים וגם סתם בעלי עניין תפסו את מושבם זה לצד זה כדי להמשיך את מורשתה של ג'יין ג'ייקובס ולתמוך במרחב הרעיוני שהתעצב בין חסידי הניו אורבניזם, הצמיחה החכמה והעירוניות בת הקיימא. ח"כ תמר זנדברג אמנם לא הגיעה כמובטח, אבל נדמה שמשהו מרוח האקטיביזם שניסתה להביא לאירוע השקת השדולה...
הקליניקה האורבנית הושקה ב-1.1 בכנס רב משתתפים באוניברסיטה העברית – שכותרתו 'האוניברסיטה והעיר – שכנות טובה?'. אני אנסה לספר מעט ולחלוק חוויות מהכנס מהפרספקטיבה שלי.  פתחה את הדיון דיקנית הפקולטה למדעי החברה ורד ויניצקי-סרוסי, ודיברה יפה על הצורך בחיבור גובר בין האוניברסיטה לקהילה. היא גם התייחסה למחאה של קיץ 2011, ועל התקווה שהקליניקה תשמש כגוף ששומר על הקשר בין האקדמיה לשטח חי ונושם. כן יהי רצון. אמילי סילברמן, ראש הקליניקה (והבוסית שלי), הציגה...
הגעתי לכנס "חדשנות עירונית" בעקבות הפרסום הענף של עיריית תל אביב. אני כבר לא זוכרת אם זה היה במודעה בעיתון, בשלט חוצות, או בפייסבוק, לרגע נראה כאילו כל פיסת מידע שנקשרה לעיר נצבעה בצבעי טכניקולור המודיעים על שבוע החדשנות. כשלעצמה, בשורת הכנס עדיין רחוקה מלהתממש במציאות התל אביבית המיוזעת, והדרך אליו הייתה פחות חדשנית מהמובטח. למרות הקרבה הרעיונית של רמת החייל לעיר העולם תל אביב, רק  לאחר צומת עם רימזור משובש, שילוט אלקטרוני לא פעיל בתחנת...
את יום העיון פתחו בברכות ההרצאות ביום העיון ניתנו במודל תמציתי - שבע דקות בלבד לכל דובר. בתחתית העמוד מרוכזות המצגות שהוצגו במהלך היום, לפי סדר ההצגה. מתוך ההתרשמות הכוללת, מובאים כאן רעיונות ופרוייקטים בולטים שזכו לאיזכור בהרצאות שונות: רעיונות בולטים חיבור בין סוגיות חברתיות לכל היבטי הניהול של העיר: הצד "החברתי" של העיר לא נעצר במחלקת הרווחה או במחלקה לשיתוף הציבור. עקרונות של דמוקרטיה עירונית, שיתוף תושבים וגיוון יכולים להתבטא כם בעבודה על...

Pages