קורס לעובדות קהילתיות במשרד הרווחה
הכשרה מקצועית ייחודית מסוגה, שפותחה לנוכח המעורבות הגוברת של משרד הרווחה בתהליכי תכנון, ומתוך הצורך הגובר של עובדי הרווחה להביע עמדה בתהליכי תכנון מרחבי. הקליניקה האורבנית סיפקה לקורס ייעוץ אקדמי מקיף וסיוע בהכנת הפרוייקטים המעשיים. 25 עובדים ועובדות קהילתיים מרשויות ברחבי הארץ השתתפו ב-14 מפגשי הקורס. מדובר באנשי מקצוע שקהילותיהם נתונות בתהליכי שינוי מרחבי. התמודדות עם הסוגיות המרחביות מצריכה מיומנות והיכרות עם תהליך התכנון הסטטוטורי, עם תהליכי...
דו"ח ספיבק-יונה
דו"ח ספיבק-יונה, על שם מרכזיו הפרופסורים יוסי יונה ואביה ספיבק, נכתב בימי המחאה החברתית של שנת 2011. הדו"ח נועד להציב באופן מקצועי וסדור את עיקרי הדרישות של המוחים, את תפיסת העולם הערכית העומדת ביסוד המחאה, ואת המתווה המעשי המוצע לקידום שינוי חברתי. המחאה החברתית של 2011 פרצה על רקע עלייה במחירי הדיור והמחיה, ותרמה רבות להשתכללות השיח הציבורי סביב נושאי התכנון והבניה בישראל. תחומי התכנון, הדיור, התחבורה והמדיניות הקרקעית רוכזו יחד בפרק אחד,...
האוניברסיטה: שכנה טובה?
מוסדות אקדמיים הם מוסדות עוגן המשפיעים עמוקות על התושבים החיים סביבם. ספריות, שטחים פתוחים והרצאות יכולים להוות משאבים מקומיים משמעותיים עבור התושבים. שירותי בריאות וחינוך מטעם האוניברסיטה יכולים לשנות באופן מובהק את רמת הרווחה של התושבים. המוסד האקדמי במיטבו הוא מוקד ליצירת תרבות ואמנות, ולהעשרת חיי האנשים המקיפים אותו. האם בוחרות האוניברסיטאות והמכללות בישראל לפעול כשכנות טובות, לשפר את התנאים הפיזיים בסביבתן ואת חיי התושבים הסמוכים? האם העיר...
קבוצת המנהיגות הבין-מגזרית לדיור בר-השגה
מקבלי החלטות במגזר הציבורי, אנשי עסקים פרטיים ואנשי מקצוע מהמגזר האזרחי, דנו במשך חודשים באופן מקצועי מעמיק בנושא דיור בר-השגה. חברי הקליניקה האורבנית השתתפו במפגשי הקבוצה וסיפקו ליווי אקדמי לפעילות. בעקבות הצלחת המפגשים הוזמנה הקבוצה לגבש עקרונות חקיקה לדיור בר-השגה עבור משרד הבינוי והשיכון. טל אלסטר מצוות הקליניקה מספר על הדיונים מנקודת מבטו. מפגשי קבוצת המנהיגות הבין-מגזרית לדיור בר-השגה היוו מראשיתם הישג. העובדה שאנשי ממשלה, רשויות מקומיות,...

Pages